#Mustang 2015- + Forester 2.5 Touring 2018-#Mustang 2015- + Forester 2.5 Touring 2018-
#Mustang 2015- + Forester 2.5 Touring 2018-
名称 长度 宽度 高度
Mustang 2015- 4784mm 1916mm 1381mm
Forester 2.5 Touring 2018- 4625mm 1815mm 1715mm
区别 +159mm +101mm -334mm
名称 重量 轴距 最小转弯半径
Mustang 2015- 1600kg mm m
Forester 2.5 Touring 2018- 1520kg 2670mm 5.4m
区别 +80kg -2670mm -5.4m
名称 货运量 座位 最小乘坐高度
Mustang 2015- L mm
Forester 2.5 Touring 2018- 520L 5 220mm
区别 -520L -5 -220mm名称 汽油机功率 汽油机扭矩 移位
Mustang 2015- ---
Forester 2.5 Touring 2018- 136kW(185PS)239Nm2498cc
区别 ---

Ford Mustang 2015- 5785
汽车制造商网站
低矮的,柔软的形式是福特野马所独有的。美国汽车的坚固性是粉丝们不可抗拒的。SUBARU Forester 2.5 Touring 2018- 37442
汽车制造商网站


Ford Mustang 2015-

>>通过重叠比较照片
SUV   MPV   Hatchback   Wagon   Sedan   Coupe


<< < 1 >

最长长度的顺序
<< < 1 >Back to top