#X3 xDrive20i 2011- + I-PACE 2018-#X3 xDrive20i 2011- + I-PACE 2018-
#X3 xDrive20i 2011- + I-PACE 2018-
名称 长度 宽度 高度
X3 xDrive20i 2011- 4655mm 1880mm 1675mm
I-PACE 2018- 4695mm 1895mm 1565mm
区别 -40mm -15mm +110mm
名称 重量 轴距 最小转弯半径
X3 xDrive20i 2011- 1830kg 2810mm m
I-PACE 2018- 2250kg 2990mm 5.6m
区别 -420kg -180mm -5.6m
名称 货运量 座位 最小乘坐高度
X3 xDrive20i 2011- L mm
I-PACE 2018- 505L 5 mm
区别 -505L -5 +0mm名称 汽油机功率 汽油机扭矩 移位
X3 xDrive20i 2011- ---
I-PACE 2018- ---
区别 ---


名称 电动机功率(F) 电动机转矩(F)
X3 xDrive20i 2011- --
I-PACE 2018- 200kW(272PS)348Nm
区别 --
名称 电动机功率(R) 电动机扭矩(R)
X3 xDrive20i 2011- --
I-PACE 2018- 200kW(272PS)348Nm
区别 --
名称 驱动器电池容量 巡航范围 加速0-100km / h
X3 xDrive20i 2011- kWh km sec
I-PACE 2018- 90kWh 470km 4.8sec
区别 -90kWh -470km -4.8secBMW X3 xDrive20i 2011- 35866
汽车制造商网站JAGUAR I-PACE 2018- 39282
汽车制造商网站
BMW X3 xDrive20i 2011-

>>通过重叠比较照片
SUV   MPV   Hatchback   Wagon   Sedan   Coupe


<< < 1 >

最长长度的顺序
<< < 1 >Back to top