#Mustang 2015- + N-BOX G Honda SENSING 2017-#Mustang 2015- + N-BOX G Honda SENSING 2017-
#Mustang 2015- + N-BOX G Honda SENSING 2017-
名称 长度 宽度 高度
Mustang 2015- 4784mm 1916mm 1381mm
N-BOX G Honda SENSING 2017- 3395mm 1475mm 1790mm
区别 +1389mm +441mm -409mm
名称 重量 轴距 最小转弯半径
Mustang 2015- 1600kg mm m
N-BOX G Honda SENSING 2017- 890kg 2520mm 4.5m
区别 +710kg -2520mm -4.5m
名称 货运量 座位 最小乘坐高度
Mustang 2015- L mm
N-BOX G Honda SENSING 2017- L 4 145mm
区别 +0L -4 -145mm名称 汽油机功率 汽油机扭矩 移位
Mustang 2015- ---
N-BOX G Honda SENSING 2017- 43kW(58PS)65Nm-
区别 ---

Ford Mustang 2015- 5785
汽车制造商网站
低矮的,柔软的形式是福特野马所独有的。美国汽车的坚固性是粉丝们不可抗拒的。HONDA N-BOX G Honda SENSING 2017- 36842
汽车制造商网站


Ford Mustang 2015-

>>通过重叠比较照片
SUV   MPV   Hatchback   Wagon   Sedan   Coupe


<< < 1 >

最长长度的顺序
<< < 1 >Back to top